Zasady

Współpraca międzynarodowa

Od roku akademickiego 2014/2015 program wymiany Erasmus + działa w ramach nowych ustaleń UE.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zgromadzonymi na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

WH będzie dysponował zapewne 16 miejscami na wymianę w przyszłym roku akademickim (1/4 tych miejsc może dotyczyć wymiany na cały rok akademicki, pozostałe na jeden semestr - prosimy o zaznaczanie preferencji w składanych dokumentach). Jeśli chętnych i kwalifikujących się na wymianę będzie więcej stworzymy listę rezerwową. Ostateczna decyzja kwalifikacyjna dla tych na listach regularnych i rezerwowych będzie znana pod koniec maja 2016.

O wyjazd w ramach wymiany Erasmus Plus mogą ubiegać się studenci Wydziału Humanistycznego studiów I i II stopnia studiów. Rekrutacja na wyjazd odbywa się raz w roku - wiosną (chociaż w różnych terminach dostosowanych do wiążących terminów strony przyjmującej) i dotyczy całego następnego roku akademickiego.

Przy opisach umów jakimi dysponuje WH AGH podane są: nazwy uczelni i jednostek na tych uczelniach, z którymi mamy zawarte umowy oraz linki do ich stron internetowych. Znajdują się też tam informacje dotyczące wymogów językowych strony przyjmującej. Określona jest wielkość wymiany w osobomiesiącach. Jak odczytywać te osobomiesiące. Jeden semestr trwa - w zależności od ośrodka - 4,5 lub 5 lub 6 miesięcy. Przez którąś z tych liczb liczba osobomiesięcy powinna dać się podzielić do wielkości całkowitej wskazując liczbę osób, którą możemy zaakceptować na wymianę. Ze względu na taki zapis na umowach mamy też możliwość przyjmowania podań na wymianę nie tylko na jeden semestr ale również na cały rok akademicki. Takie podania będą rozpatrywane wówczas, gdy na danej umowie zostaną nam 'jakieś wolne osobomiesiące'.

Wydziałowa procedura kwalifikacyjna dotyczy wszystkich studentów WH ubiegających się o wyjazd w ramach programu  Erasmus Plus:

  • na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez WH,

  • na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez inne wydziały AGH,

  • na praktyki w ramach programu Erasmus Plus.