Zagraniczne wyjazdy pracowników

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:


Łucja Kapralska

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle ( Niemcy)

22-29 czerwca 2014

Wykłady

Katarzyna Leszczyńska


University of Crete, Rhetymnon, Grecja


12-18 maja 2014


Wykłady


Anna Małecka


European University Viadrina, Frankfurt, Niemcy


12-17 maja 2014


Wykłady


University of Iceland, Reykjavik, Islandia


18.02.2015 - 16.03.2015


Wykłady


Maciej Myśliwiec


University of Crete, Rhetymnon,Grecja


17-27 maja 2013 r.


Wykłady


Maria Nawojczyk


Technical University Lisbon (Portugalia) - SOCIUS (Research Centre in Economic and Organizational Sociology)
wrzesień 2006 r.
wrzesień 2009 r.
Tygodniowe pobyty z seminariami dla studentów studiów doktoranckich z socjologii


2011/2012 - Universidad Carlos III de Madrid


University of Salamanca


Anna Olszewska


1-14 kwietnia 2014
Yeditepe Üniversitesi, Istanbul
Faculty of Arts and Science, Department of Anthropology
seria wykładów:
The Ideal Museum -  patterns of collecting in Modern Europe

14 -22 kwietnia 2014
kwerendy: historia grafiki - warsztaty działające w Stambule w początkach XIX wieku, projekt "Muzeum Niewinności" Orhana Pamuka


Magdalena Parus


Universität Siegen, Niemcy, Institute für Soziologie


maj 2010 r.


Wykłady


Martin-Luther Universität Halle, Niemcy, Institut für Soziologie


czerwiec 2011 r.


czerwiec 2012 r.


listopad 2012


Tygodniowe pobytu z seminariami i wykładami dla studentów


Tomasz Piróg


Freie Universität Berlin, Niemcy, Osteuropainstitut Abt. Politik- und Sozialwissenschaften

czerwiec 2008 r.

Martin-Luther Universität Halle, Niemcy, Institut für Soziologie


lipiec 2011 r.


Maria Stojkow

Uniwersytet Carlos III de Madrid, Hiszpania

październik 2012

Wykłady

Magdalena Szpunar

Martin-Luther Universität Halle, Niemcy, Institut für Soziologie


listopad  2012 r.


Tygodniowe pobyty z seminariami dla studentów oraz badaniami bibliotecznymiPracownicy administracji:


Zbigniew Lankosz


University of Applied Science, Tampere, Finlandia


maj 2011 r.


International Non-teaching Staff Week


University of Applied Science of Upper Austria, Linz, Austria


maj 2012 r.


International Non-teaching Staff Week


Uniwersytet w Malmo, Szwecja


maj.czerwiec 2013


Uniwersytet Nauk Stosowanych w Flensburgu, Niemcy


7-11.04.2014


International Staff Week


Politechnika BRAGANZ, Portugalia


18-24.05.2015


Erasmus Week for Administration Staff


(W programie: prezentacje uczestników, prezentacja uczelni, warsztaty poznawcze)


Katarzyna Janowska, Bożena Niedbała


University of Pardubice, Czechy


01.06-05.06.2015.


International Staff Week


Martyna Matuszewska


Ryski Uniwrsytet Techniczny, Łotwa


maj - czerwiec 2013