Erasmus +

Współpraca międzynarodowa

O wyjazd w ramach wymiany Erasmus + mogą ubiegać się studenci Wydziału Humanistycznego studiów I i II stopnia studiów. Rekrutacja na wyjazd odbywa się raz w roku - wiosną (chociaż w różnych terminach dostosowanych do wiążących terminów strony przyjmującej) i dotyczy całego następnego roku akademickiego.

WH dysponuje 16 miejscami na wymianę w każdym roku akademickim (1/4 tych miejsc może dotyczyć wymiany na cały rok akademicki, pozostałe na jeden semestr - prosimy o zaznaczanie preferencji w składanych dokumentach). Jeśli chętnych i kwalifikujących się na wymianę będzie więcej stworzymy listę rezerwową.

Przy opisach umów jakimi dysponuje WH AGH podane są: nazwy uczelni i jednostek na tych uczelniach, z którymi mamy zawarte umowy oraz linki do ich stron internetowych. Znajdują się też tam informacje dotyczące wymogów językowych strony przyjmującej. Określona jest wielkość wymiany w osobomiesiącach. Jak odczytywać te osobomiesiące. Jeden semestr trwa - w zależności od ośrodka - 4,5 lub 5 lub 6 miesięcy. Przez którąś z tych liczb liczba osobomiesięcy powinna dać się podzielić do wielkości całkowitej wskazując liczbę osób, którą możemy zaakceptować na wymianę. Ze względu na taki zapis na umowach mamy też możliwość przyjmowania podań na wymianę nie tylko na jeden semestr ale również na cały rok akademicki. Takie podania będą rozpatrywane wówczas, gdy na danej umowie zostaną nam 'jakieś wolne osobomiesiące'.

Informacji dotyczących poszczególnych instytucji partnerskich udzielają koordynatorki umów – dr Joanna Pyrkosz-Pacyna jpyrkosz@agh.edu.pl i dr Parus mpj@agh.edu.pl.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd, będą rozliczani z liczby punktów ECTS w skali roku akademickiego. Oznacza to, że w roku wyjazdu są zobowiązani do zdobycia 60 punktów ECTS w obu semestrach niezależnie od miejsca studiowania.

  Wydziałowa procedura kwalifikacyjna dotyczy wszystkich studentów WH ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus +:
 1. na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez WH,
 2. na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez inne wydziały AGH,
 3. na praktyki w ramach programu Erasmus + .
  Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+: Dr Joanna Pyrkosz-Pacyna; jpyrkosz@agh.edu.pl  

WH oferuje możliwość wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami / wydziałami (szczegóły dotyczące wymiany w pliku do pobrania):

 1. Cypr

  University of Cyprus

  Department of Social and Political Sciences

  WWW: University of Cyprus

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B1 (francuski)


 2. Czechy

  Charles University in Prague

  Faculty of Social Science

  WWW: Charles University in Prague

  Liczba osobomiesięcy: 5

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 3. Czechy

  Masaryk University

  Faculty of Social Studies, Department of Social Policy and Social Work

  WWW: Masaryk University

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 4. Francja

  Université de Nantes

  Faculty of Sociology

  WWW: Université de Nantes

  Liczba osobomiesięcy: 27

  Wymagania językowe: B1 (francuski)


 5. Grecja

  Panemistimio Kritis – University of Crete

  The School of Social Sciences

  WWW: Panemistimio Kritis – University of Crete

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B2 (angielski), rekomendowana znajomość greckiego


 6. Hiszpania

  Universidad Carlos III de Madrid

  Department of Political Science and Sociology

  WWW: Universidad Carlos III de Madrid

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (hiszpański)


 7. Hiszpania

  Universidad de Malaga

  School of Computer Science Engineering

  WWW: Universidad de Malaga

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 8. Hiszpania

  University of Salamanca

  Facultad de Ciencias Sociales

  WWW: University of Salamanca

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B1 (hiszpański lub angielski)


 9. Holandia

  Rotterdam University of Applied Sciences

  The School of Communication, Media and Information Technology (CMI)

  WWW: Rotterdam University of Applied Sciences

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 10. Holandia

  The Hague University of Applied Sciences

  Faculty of IT & Design

  WWW: The Hague University of Applied Sciences

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 11. Islandia

  University of Iceland

  Faculty of Social and Human Sciences

  WWW: University of Iceland

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 12. Macedonia

  International Balkan University

  WWW: International Balkan University

  Liczba osobomiesięcy: 5

  Wymagania językowe: B2 (angielski )


 13. Macedonia

  Ss. Cyril and Methodius University Skopje

  Faculty of Philosophy

  WWW: Ss. Cyril and Methodius University Skopje

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub macedoński)


 14. Niemcy

  Cologne Business School

  WWW: Cologne Business School

  Liczba osobomiesięcy: 17

  Wymagania językowe: B2 (angielski, niemiecki)


 15. Niemcy

  European University Viadrina

  Wydział Kulturoznawstwa

  WWW: European University Viadrina

  Liczba osobomiesięcy: 12

  Wymagania językowe: B1-B2 (niemiecki lub angielski)


 16. Niemcy

  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

  Institut für Soziologie

  WWW: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub niemiecki)


 17. Niemcy

  Technische Hochschule Brandenburg

  Department of Business and Management, Department of Informatics and Media, Department of Engineering

  WWW: Technische Hochschule Brandenburg

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B2 (angielski, niemiecki)


 18. Niemcy

  Universität Bielefeld

  Fakultät für Soziologie

  WWW: Universität Bielefeld

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B1 (niemiecki lub angielski)


 19. Niemcy

  Universität Siegen

  Faculty of Humanities and Social Sciences

  WWW: Universität Siegen

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub niemiecki)


 20. Portugalia

  Univesidade de Lisboa

  ISCSP - School of Social and Political Sciences

  WWW: Univesidade de Lisboa

  Liczba osobomiesięcy: 18

  Wymagania językowe: B1 (angielski)


 21. Rumunia

  Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

  Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences

  WWW: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub rumuński)


 22. Słowacja

  Comenius University in Bratislava

  Faculty of Social and Economic Sciences

  WWW: Comenius University in Bratislava

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub słowacki)


 23. Słowacja

  Constantine the Philosopher University in Nitra

  WWW: Constantine the Philosopher University in Nitra

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (słowacki, angielski)


 24. Słowenia

  New University

  Faculty of Slovenian and International Studies

  WWW: New University

  Liczba osobomiesięcy: 20

  Wymagania językowe: j. słoweński, j. angielski (B1)


 25. Szwajcaria

  University of Lucerne

  Faculty of Humanities and Social Sciences (bez grantu Erasmus+)

  WWW: University of Lucerne

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B2 (angielski lub niemiecki)


 26. Turcja

  Mustafa Kemal University

  WWW: Mustafa Kemal University

  Wymagania językowe: B1 (angielski, turecki)


 27. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul

  Department of Public Relations and Publicity

  WWW: T.C. Yeditepe University Istanbul

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B1 (angielski)


 28. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul

  Department of Advertising Design and Communication

  WWW: T.C. Yeditepe University Istanbul

  Liczba osobomiesięcy: 9

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 29. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul

  Department of Anthropology

  WWW: T.C. Yeditepe University Istanbul

  Liczba osobomiesięcy: 9

  Wymagania językowe: B1 (angielski)


 30. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul

  Department of Sociology

  WWW: T.C. Yeditepe University Istanbul

  Liczba osobomiesięcy: 9

  Wymagania językowe: B2 (angielski)


 31. Węgry

  University of Pannonia

  Institute of Social Sciences and International Studies

  WWW: University of Pannonia

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B1 (angielski)


 32. Włochy

  Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”

  Faculty of Political Science

  WWW: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: B1 (włoski)


 33. Włochy

  Universita di Siena

  Department of Political and International Sciences

  WWW: Universita di Siena

  Liczba osobomiesięcy: 10

  Wymagania językowe: A2 (wloski) lub B1 (angielski) 1. O wyjazd na praktyki mogą się ubiegać wszyscy studenci i absolwenci (studenci lat dyplomowych, którzy wyjazd zrealizują po zakończeniu studiów) Wydziału Humanistycznego.

 2. W przypadku praktyk nie ma formalnych umów pomiędzy AGH lub Wydziałem a potencjalnym pracodawcą. Takie umowy są zawierane pomiędzy studentem a pracodawcą. Dlatego zachęcamy do indywidualnych poszukiwań miejsc na praktykę lub do skorzystania z bazy http://erasmusintern.org, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych lub http://www.praxisnetwork.eu.

 3. Praktyka w ramach programu Erasmus + musi trwać co najmniej 2 miesiące.

 4. Ubiegających się o wyjazd na praktykę dotyczy ta sama wydziałowa procedura rekrutacyjna co ubiegających się o wyjazd na wymianę naukową (termin składania dokumentów 10 kwiecień 2017).

 5. Do składanych dokumentów studenci zobowiązani są dołączyć list intencyjny o przyjęciu na praktykę i wstępny opis Training Agreement (oba dokumenty w języku angielskim).

 6. Liczba stypendiów na jakie mogą liczyć studenci naszego Wydziału jest ograniczona i zależna od liczby zgłoszeń i długości wnioskowanego pobytu.

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus + uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

Rekrutacja na wymianę akademicką oraz praktyki na rok 2020/2021 trwa do 4 maja i jest prowadzona elektronicznie. Wszystkie dokumenty należy wysyłać mailowo do p. Katarzyny Piwowar na adres kpiwowar@agh.edu.pl

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora jako opiekuna naukowego;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Kształcenia
  zawierające:

  1. uzasadnienie,

  2. miejsce i termin wyjazdu,

  3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

  4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO). 3. Listę wybranych przedmiotów w miejscu wymiany. Uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są do uzgodnienia tej listy z promotorami swoich prac, czego wyrazem ma być podpis promotora na liście wybranych przedmiotów.

 4. Studenci ubiegający się o wyjazd w ramach umów innych wydziałów AGH powinni dołączyć dane dotyczące tych umów i prowadzących je koordynatorów, ze wstępną ich zgodą.


Polecamy złożenie dokumentów dot. dwóch instytucji wraz ze wskazaniem, która jest instytucją pierwszego wyboru.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na praktyki w roku akademickim 2020/21 (dotyczy także studentów ostatniego roku studiów) w terminie 31 marca godz. 10:00 w Dziekanacie WH należy złożyć:

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Współpracy i Studentów zawierające:

  1. uzasadnienie,

  2. miejsce i termin wyjazdu (co najmniej 2 miesiące, wykluczone instytucje finansowane ze środków unijnych i z siedzibą w Polsce),

  3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

  4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO). 3. list intencyjny potwierdzający gotowość instytucji do przyjęcia na praktyki i wymieniający zadania, które w ramach praktyk wykonywać będzie praktykant/ka.


Studenci ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + składają listę przedmiotów, których w czasie praktyki nie mogliby zaliczyć w normalnym trybie studiowania na WH z prośbą możliwość ich zaliczania w trybie indywidualnym.

Zatwierdzona lista osób, które uzyskały zgodę na wyjazd będzie dostępna w Dziekanacie pod koniec maja 2020.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w następnym roku akademickim, zobowiązani są do sprawdzenia procedury rekrutacyjnej w jednostkach do których wyjeżdżają; dotyczy to szczególnie terminów składania dokumentów.

Od tego czasu wszelkie formalności związane z wyjazdem będą załatwiane przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH.
Pod koniec maja 2017 DWZ dokona ostatecznego zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych na wyjazd na wymianę naukową i na praktyki w przyszłym roku akademickim. Listy te będą do wglądu u Pani Katarzyny Piwowar w Dziekanacie.

Pani Katarzyna Piwowar będzie wysyłać w terminie zgodnym z podpisana umową Państwa nominacje do ośrodków przyjmujących. Będzie też pomagać Państwu wypełniać dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji w ośrodkach przyjmujących.

Jednym z takich dokumentów będzie Learning Agreement. Jego merytoryczną zawartość - a więc proponowane przez Państwa kursy do realizacji w ośrodkach przyjmujących - proszę uzgadniać z prof. Marią Nawojczyk (studenci socjologii) lub z dr Magdaleną Parus (studenci kulturoznawstwa).

Formalnościami studentów WH w DWZ zajmuje się Pani Monika Stępniowska