Wiedza o nauce

Program zajęć:

  • wprowadza w podstawy metodologii nauk przyrodniczych i w specyfikę metodologiczną różnych dyscyplin naukowych. Wyjaśni pojęcia: teorii naukowej, eksperymentu, danych empirycznych, prawa nauki, modelu teoretycznego i innych;

  • obejmuje także zagadnienia etyki nauki, związków rozwoju nauki z procesami globalizacji, kształtowania się tzw. społeczeństwa informacyjnego;

  • skieruje uwagę studentów na rozwój nauki jako procesu historycznego, pomagając wyjść poza wąską perspektywę specjalistycznego wykształcenia inżyniera. Zostaną także podjęte problemy związane z filozofią ochrony środowiska i futurologicznymi wizjami miejsca człowieka w kosmosie.