User Experience & Product Design

Studia Podyplomowe

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników końcowych. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne nawet dla małych zespołów projektowych, np. w startupach. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z podejściem agile i w zgodzie ze wszystkimi interesariuszami projektu.Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy - projektanta i kierownika produktu - pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.

Organizacja i warunki zaliczenia
Program zawiera 230 godzin zajęć dydaktycznych w formie warsztatów, konwersatoriów i konsultacji projektowych. Studia, trwające dwa semestry, prowadzone są w soboty i niedziele. Część zajęć odbywa się w sali komputerowej. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć dydaktycznych oraz obrona pracy dyplomowej. Projekt dyplomowy jest realizowany w trzyosobowych grupach przez cały tok studiów, częściowo na zajęciach pod okiem dydaktyka danego obszaru tematycznego, z możliwością konsultacji z ekspertem danego etapu projektu. Podstawą obrony jest dokumentacja projektu oraz jego prezentacja przed komisją. W czasie trwania studiów studenci mają dostęp do zbioru bibliotecznego literatury podstawowej z zajęć oraz otrzymują od partnera studiów, firmy UXPin, dostęp do aplikacji do prototypowania możliwy do wykorzystania także poza uczelnią. Przez całe studia studenci mają także dostęp do repozytorium z wszelkimi pomocami naukowymi i prezentacjami z wykładów.

Kadra - ucz się od najlepszych
Przedmioty prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zarówno w projektowaniu interakcji, jak i zarządzaniu rozwojem produktów interaktywnych. To zapewnia nie tylko ich wysokie kompetencje, ale też i praktyczne podejście do zajęć. Aż 50 godzin w trakcie zjazdów zarezerwowano na pracę grup nad ich projektami pod okiem ekspertów. Dzięki takiej formie mentoringu studenci na bieżąco mają możliwość weryfikowania swoich postępów. Studia kładą nacisk na praktykę. Studenci w trakcie roku akademickiego realizują w grupach projekt dyplomowy, przechodząc przez kolejne etapy cyklu projektowego Learn - Design - Measure. Studenci w trakcie pracy dyplomowej rozwiązują realny problem projektowy, wybrany przez partnerów studiów, dzięki czemu mierzą się z prawdziwym zawodowym wyzwaniem i uczą się pracować dla klienta. Partnerami są krakowskie firmy technologiczne i startupy, które na co dzień zajmują się rozwojem produktów interaktywnych. W trakcie studiów studenci zyskują więc doświadczenie zawodowe, którym można się pochwalić we własnym portfolio. Pobierz szczegółowy program studiów dla edycji III.

Lean User Experience & Product Design
Wprowadzenie do User Experience Design (Wprowadzenie do projektowania doświadczeń użytkownika)7hIga Mościchowska
Lean product management (Zwinne zarządzenie projektem)6hPaweł Śmietanka
Komunikacja i zarządzanie w projekcie7hBeata Kupiec
Kultura UX w organizacji (Kultura zorientowana na doświadczenia użytkownika w organizacji)6hIga Mościchowska
UX w implementacji (Uwzględnianie doświadczeń użytkownika w organizacji)3hJoanna Jażdzyńska-Motak
Visual thinking (Myślenie wizualne)4hŁukasz Tyrała
Technologia i społeczeństwo2hSeweryn Rudnicki
Learn
Badania UX (Badania doświadczeń użytkownika)10hIga Mościchowska
Analiza danych jakościowych6hSeweryn Rudnicki
Strategia UX (Strategia projektowania doświadczeń użytkownika)16hJakub Kulesza
Projektowanie modeli biznesowych4hBartosz Józefowski
Warsztaty projektowe10hDiana Sarlińska
Konsultacje projektowe eksperta etapu10hJakub Kulesza
Design
Wzorce i systemy projektowe12hMichał Kokociński
Psychologia poznawcza dla projektantów6hJakub Kulesza
Inżynieria użyteczności i dostępność7hMaciej Płonka
Modelowanie14hMichał Kokociński
Projektowanie treści4hAnna Kwiatkowska
Szkicowanie rozwiązań7hDiana Sarlińska
Design Thinking (Myślenie projektowe)4hSeweryn Rudnicki
Interakcja w nowych technologiach8hPaweł Śmietanka
Projektowanie graficzne i trendy w GUI (Projektowanie graficzne i trendy w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika)6hMariusz Cieśla
Prototypowanie16hKamil Zięba
Konsultacje projektowe eksperta etapu16hMichał Kokociński
Measure
Badania ilościowe w UX8hMichał Witkowski
Jakościowa ewaluacja UX (Jakościowa ewaluacja doświadczeń użytkownika)14hEwa Sobula
Prezentacja i krytyka designu5hŁukasz Tyrała
Konsultacje projektowe eksperta etapu10hEwa Sobula

Jak aplikować na studia?

  • Rekrutacja na studia zakończyła się w dniu rozpoczęcia zapisów o 9:20.

  • Na studiach w edycji III dostępnych było 30 miejsc, o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Liczą się jedynie kompletne zgłoszenia (w tym potwierdzenie wykonania przelewu opłaty za studia).

  • Zgłoszenia na edycję III przyjmowane były drogą mailową lub osobiście. Podczas pierwszego zjazdu poprosimy Państwa o podpisanie dokumentów przesłanych elektronicznie.

  • Wymagane dokumenty to: podanie, kwestionariusz, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu tożsamości, dowód uiszczenia opłaty za studia (lub pierwszy semestr).

  • Opłata za studia wynosi 6.500zł. Opłatę za pierwszy semestr w wysokości 3.500zł trzeba było wnieść w toku rekrutacji. Termin płatności za semestr drugi to 1 marca 2018r. Wpłaty nie mogły być wcześniejsze niż data rozpoczęcia rekrutacji 17 lipca 2017r. Wpłaty sprzed rekrutacji będziemy odsyłać do nadawcy, tak samo jak wpłaty, które spłynęły po przekroczeniu limitu miejsc (30 osób). Ze względu na duże zainteresowanie studiami, polecaliśmy posłużyć się serwisem typu http://sesjeelixirow.pl/kiedyprzelew.php, żeby zaplanować płatność.


Kontakt
dr Seweryn Rudnicki (kierownik studiów)
telefon: +48 606 720 858
e-mail: stojkoff@gmail.com
dr Maria Stojkow (koordynator studiów)
e-mail: sew.rudnicki@gmail.com
Anna Kulpa (obsługa administracyjna)
telefon: +48 12 617 42 50
e-mail: akulpa@agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny AGH p. 113
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Informacje w sprawie programu studiów:
Iga Mościchowska (opiekun merytoryczny)
telefon: +48 608 689 510
e-mail: im@witflow.com