DSC_0053

Saturday, January 18, 2020

Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce objęty partnerstwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego