Język obcy dla obcokrajowców

Tuesday, October 6, 2020

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 57/2019 wszyscy studenci obcokrajowcy zobowiązani są do odbycia lektoratu języka polskiego:
– studenci I stopnia studiów 2 semestry po 60 godzin każdy na pierwszym roku studiów
– studenci II stopnia studiów 1 semestr w wymiarze 60 godzin na pierwszym roku studiów
Osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie minimum B2 mogą zostać zwolnione z tego obowiązku po uprzednim przedstawieniu certyfikatu do zaopiniowania.

Test z języka polskiego, będący częścią rekrutacji na studia na AGH nie stanowi podstawy do takiego zwolnienia.
Studenci obcokrajowcy z grup regularnych proszeni są o zgłaszanie się mailowo z adresu w domenie @student.agh.edu.pl na obowiązkowe zajęcia z języka polskiego w terminie do 16.10.2020:
Poziom B2 i C1 do mgr Jolanty Twardowskiej-Kocierz: jotk@agh.edu.pl
Poziom A1, A2, B1 do mgr Magdaleny Worobjew: fraczekm@agh.edu.pl
Prosimy o przekazanie tej wiadomości studentom.

Z poważaniem
Katarzyna Piwowar