Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce objęty partnerstwem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Sunday, March 1, 2020

Dnia 26.02 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisały porozumienie o współpracy badawczej i dydaktycznej w ramach naszego nowego kierunku: Nowoczesne technologie w kryminalistyce.

W uroczystości wzięli udział prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy, prof. Barbara Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz dr Ewa Migaczewska, Prodziekan WH ds. Kształcenia.