Соціальна інформатика

НОВИНКА НА ГУМАНІТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КГМА (AGH)!

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Перший у КГМА (AGH) напрямок практичного плану та єдиний в своєму роді новий напрямок на КГМА (AGH) в 2016-2017 навчальному році.

Підготовка проводиться у співпраці з Факультетом електротехніки, автоматики, інформатики та біомедичної інженерії та Факультетом інформатики, електроніки та телекомунікацій.

В основі підготовки фахівців в галузі соціальної інформатики лежить міждисциплінарна підготовка – що поєднує вивчення соціальних проблем та інформатики. Соціальна інформатика є першим напрямком практичного плану, який викладається на КГМА (AGH). Загальна мета навчання полягає в наданні студентам знань та формуванні таких навичок і компетенцій, які поєднують в собі аспекти використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій з можливістю аналізувати соціальний світ.

Спеціальність дозволяє студентам набути компетенції та практичні навички в двох сферах:

 • новітні методи здобуття знань щодо баз даних (data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis);

 • user experience i design thinking (user experience design), тобто проектування інтелектуального продукту таким чином, аби він найкраще сприймався споживачем, а також допомагав би його розширеному аналізу, пошуку та накопиченню даних.


Випускники будуть вміти читати розширені звіти із запитів в Інтернеті і робити на їх підставі соціальну діагностику, вони будуть готові до самостійного проектування інтерфейсу користувачів, а також реалізації проекту у співпраці з командою розробників (програмістів). Перевага буде віддаватися такій підготовці, яка б створювала можливість випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці, завдяки вмілому поєднанню так званих твердих та м'яких компетенцій – поєднувала б у собі світ високих інформаційно-комунікаційних технологій з усім соціальним / гуманітарним.

Отримання практичних навичок забезпечує проведення понад половини занять практиками компаній: Comarch, Edisonda, Fortress Gaming Technologies, IBM BTO Business Consulting Services, SoInteractive SA, Сокка, Voice Finder. У навчальному плані перевага віддається формам занять з використанням комп'ютерної техніки, в невеликих лабораторних групах, що створює відповідні умови для роботи фахівця в галузі соціальної інформатики. Така форма підготовки також дозволяє використовувати методи навчання типу learning by doing, і дає можливість безпосереднього виконання практичних дій самими студентами. Практики, які проводять заняття, будуть працювати зі студентами над реальними тематичними дослідженнями, проектами та будуть приймати рішення щодо вже впроваджених/або тих які будуть впроваджуватись ініціатив та бізнесу в мережі Інтернет.
Навчальний план включає наступні дисципліни:

 • Аналіз соціальних мереж

 • Комп'ютерна графіка

 • Доcлідження функціональності інтерфейсу

 • Service design

 • Багаторівневий аналіз даних

 • Design thinking

 • Компютерний відбір даних

 • Text mining

 • Дизайн інтерфейсів. Основи ергономіки

 • Smart community, smart city

 • Бази даних

 • Візуалізація даних

 • Інтелектуальний аналіз даних

 • Моделювання в data mining


Програма буде також "інспірувати" студентів реалізувати свої власні ініціативи, створення стартапів, для яких важливим етапом можуть стати проекти, що будуть розпочаті в рамках аудиторних занять. Предметна та інвестиційна підтримка кращих студентів у розвитку їхніх проектів буде надана фондом типу seed-capital INNOventure.

В рамках навчального плану студентам буде запропонована тримісячна практика в компаніях, що пропонують працевлаштування відповідно до профілю навчання. Серед таких компаній це виробники програмного забезпечення, платформ business intelligence, платформ marketing automatization, компанії, що надають аналітичні послуги в мережі Інтернет, інтерактивні агенції (наприклад, Brand 24, Com Creations Group, Divante, Freshmail, HG Intelligence, IBM BTO Business Consulting Services, INNOventure, Intellect, Kontakt Micro-Location, Opcom, PromoAgency).

Завдання, що будуть виконуватись студентами в рамках практики, включатимуть збір вимог, які стосуються додатку, системи, інтернет порталу, проектування пакету UX, орієнтований на користувача графічний дизайн, тестування функціональності, пошук джерельних даних (комп'ютерний відбір, використання агрегаторів), аналіз, моделювання та візуалізація даних.