ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ СОЦІОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З останнього звіту щодо професійних успіхів випускників Гірничо-металургійної академії (червень 2013) нам відомо, що 81,3% випускників спеціальності «Соціологія»  Гуманітарного факультету Гірничо-металургійної академії працевлаштовуються після закінчення навчання, а більш ніж 4% веде власну підприємницьку діяльність. Важливо відзначити, що майже 82% з них працює за спеціальністю. Гуманітарний факультет зайняв ІІІ місце серед усіх факультетів ВНЗ за кількістю випускників, які працювали за спеціальністю після закінчення навчання. Високому статусу факультет зобов'язаний сучасним спеціальностям і програмам навчання, які скеровані на вдосконалення практичних навичок, адаптованих до ринку праці та динамічних соціально-культурних змін. Працевлаштуватися  випускники соціології можуть в декількох соціальних і сферах сучасного  ринку:
 • інтерактивних агенціях, піар агенціях, та рекламних і консалтингових фірмах,

 • медіах,

 • e-підприємствах,

 • установах засобів масової інформації,

 • установах державного сектору, державних і недержавних організаціях,

 • центрах соціальних і ринкових досліджень,

 • малих і середніх компаніях та корпораціях.

Серед професій, до яких, завдяки численним і різноманітним курсам із  сфери широкого міжособистісного  спілкування, соціальної психології, реклами і зв'язків з громадськістю, медіознавства, нових засобів масової інформації та соціальної інженерії, проводиться підготовка, можна назвати також наступні:
 • фахівець в сфері PR,

 • прес-секретар,

 • спеціаліст з реклами,

 • журналіст,

 • брокер інформації,

 • законодавець,

 • менеджер з управління персоналом,

 • посередник і парламентер в конфліктних ситуаціях,

 • спеціаліст в галузі соціальних медіа,

 • спеціаліст  із проектування інтерфейсів Інтернет вітрин та інтерактивних додатків  для їх  комфортного  використання користувачем.

 • проектант архітектури інформації,

 • стратегічний менеджер,

 • спеціаліст із питань інтерактивних комунікацій


Засвоєння в рамках спеціальності «Соціологія» навичок проведення практичного аналізу соціальних умов конкретних економічних процесів дозволяє також випускникам працювати в якості фахівців з питань:
 • аналізу ринків,

 • ведення проектів ЄС,

 • реалізації проектів в сфері соціально-економічної політики, зокрема, на місцевому та регіональному рівнях.

Поєднання соціологічної освіти з передовими знаннями з використання інформаційних технологій у бізнес-процесах дозволяє успішно працювати в ролі експертів, радників і консультантів у:
 • комерційних компаніях,

 • органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також можна працювати в якості координаторів в міждисциплінарних командах, відповідальних за розвиток електронного бізнесу на підприємствах, а також фахівцями в сфері:
 • ведення бізнесу за допомогою мережі передачі даних, насамперед Інтернет,

 • використання засобів електронного обміну даними,

 • проектування і розгортання додатків, що підтримують реалізацію інвестиційних підприємств,

 • управління людськими ресурсами як в малих і  середніх організаціях, так і в міжнародних корпораціях.

Випускники спеціальності «Соціологія» отримують повну підготовку для ведення самостійної господарської діяльності.
Про високу репутацію соціологічних досліджень свідчить оцінка Державної акредитаційної комісії: «Якість соціологічної освіти в Академії є чудовою візитною карткою цього вузу... встановлює стандарт для інших центрів соціологічного освіти».