ОСНОВНІ ПИТАННЯ І НАПРЯМКИ ФІЛОСОФІЇ

Метою вивчення предмету є:
  • ознайомлення з надбанням філософії від давнини до сучасності;

  • надання відповідей на глобальні питання, що здавен хвилюють людей: природа світу й людини, сутність істини, щастя, краси і т. д.;

  • ознайомлення з працями найвидатніших філософів давнини, зокрема, Сократа, Платона, Аристотеля, творців скептицизму і неоплатонізму, дослідження зародження та розвитку християнської філософії, основних поглядів св. Августина та св. Фоми Аквінського;

  • в рамках філософії нового часу представлено буде думку Декарта, Паскаля, Спінози, Лейбніца, Локка, Берклі, Канта і Хегля;

  • в рамках філософії мистецтва можна буде ознайомитися з найвідомішими її напрямами і представниками.

Пізнання систем видатних філософів дозволить покращити розуміння їхньої участі в проблемах європейської культури.