ЕТИКА – МОРАЛЬНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Метою предмету є знайомство студентів з питаннями моралі й етики з системами цінностей (добра й зла) та різними позиціями в цьому питанні. Що таке добро? Які умови необхідно виконати, аби досягти щастя? В якому сенсі благополуччя людини залежить від добробуту інших людей? Яка цінність життя, роботи і розваг? Які моральні обов'язки має людина? Це лише окремі питання, які ставить собі людина, а етика дає різні відповіді й обгрунтовує їх.

В рамках занять будуть розглянуті позиції етичного інтелектуалізму (Сократ), гедонізму, епікуреїзму, стоїків, прагматиків, християнської етики та інші. Будуть обговорені суперечки між релятивізмом та абсолютизмом, егоїзмом і альтруїзмом, питання провини та покарання, долі й свободи людини, совісті, любові тощо, а також складні й суперечливі моральні питання (наприклад, аборти, смертна кара, евтаназія), а також патологічні явища (наприклад, наркоманія). Прийняті будуть проблеми кожної людини, що штовхає на роздуми над собою і своїм оточенням з точки зору цінності життя.