Udział pracowników WH w międzynarodowych projektach badawczych

Współpraca międzynarodowa


  • Prof. Janusz Mucha oraz dr Łukasz Krzyżowski są członkami międzynarodowego zespołu badawczego „C3 Informal Social Protection in Transnational Social Spaces“, Collaborative Research Centre 882 (SFB) “From Heterogeneities to Inequalities.” Projektem kieruje prof. Thomas Faist z Uniwersytetu w Bielefeld. Projekt jest realizowany w okresie od października 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku i swoim zasięgiem obejmuje cztery państwa: Niemcy, Polskę, Turcję i Kazachstan.

  • W projekcie kierowanym przez dra Łukasza Krzyżowskiego „Za starzy na pracę, za młodzi na emeryturę. ‘Młodzi emeryci’ w polskich i europejskich kulturach starości”, finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczą zespoły badawcze z dwóch niemieckich uniwersytetów: Martin-Luther Universität w Halle oraz Friedrich-Alexander Universität w Norymberdze. W latach 2012-2014 podejmowane są wspólne inicjatywy badawcze i publikacyjne oraz organizowane są seminaria naukowe poświęcone problematyce projektu.

  • Dr Łukasz Krzyżowski zaangażowany jest we współpracę z Humboldt University w ramach projektu „Transforming Migration: Transnational Transfer of Multicultural Habitus” (2013-2016). Projekt finansowany jest przez European Research Council, a kierowany przez prof. Magdalenę Nowicką.