Twarze (I) roku

Przewodnik dla studentów

A oto twarze Osób, z którymi będziesz miał okazję spotkać się podczas I roku swoich studiów na WH:

Władze

 • Profesor Anna Siwik - Dziekan Wydziału Humanistycznego w latach 2001-2008, Prorektor AGH ds. Studenckich na kadencję 2012-2016 (pierwsza w historii uczelni kobieta we władzach rektorskich)

 • Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. (bgoncia@poczta.onet.pl) - Dziekan Wydziału

 • Dr Ewa Migaczewska (ewamig@agh.edu.pl) - Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

 • Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (pasek@agh.edu.pl) - Prodziekan ds. Nauki

 • Dr Anna Małecka (amm@agh.edu.pl) - Prodziekan ds. Współpracy


Opiekunowie I roku:

 • Dr Tomasz Masłyk (tomaslyk@wp.pl) – opiekun I roku studentów stacjonarnych (kierunek: socjologia)

 • Dr Anna Olszewska (aolsz@agh.edu.pl) – opiekun I roku studentów stacjonarnych (kierunek: kulturoznawstwo)


Opiekunowie kół naukowych:


 • Dr hab. Jacek Gądecki (jgadecki@agh.edu.pl) – opiekun Koła Naukowego Studentów Socjologii

 • Prof. Zbigniew Pasek (pasek@agh.edu.pl) – opiekun Kulturoznawczego Koła Naukowego

 • Dr Bogusław Zmudziński (bz@etiudaandanima.com) – Opiekun Filmoznawczego Koła Naukowego

 • Mgr inż. Jarosław Królewski (jaroslaw.krolewski@agh.edu.pl) - opiekun Koła Naukowego IT Berries


Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 

 • Mgr Jolanta Gapys / adres e-mail: jgapys@agh.edu.pl

 • Mgr Katarzyna Włodkowska – Łoziak / adres e-mail: loziakk@agh.edu.pl

 • Mgr inż. Katarzyna Piwowar / e-mail: kpiwowar@agh.edu.pl


Wykładowcy, z którymi będziesz miał zajęcia podczas I roku studiów:

Socjologia:

 • Dr Marzena Mamak-Zdanecka

 • Dr Radosław Tyrała

 • Prof. Ignacy Fiut

 • Dr Wacław Branicki

 • Dr Grzegorz Ptaszek

 • Prof. Anna Siwik

 • Dr Seweryn Rudnicki

 • Dr Łucja Kapralska

 • Dr Krzysztof Matuszek

 • Dr Agata Maksymowicz

 • Mgr Tomasz Piróg

 • Dr hab. Stella Grotowska

 • Dr Wiesław Kurpiewski

 • Dr Tomasz Masłyk

 • Dr Maria Stojkow


Kulturoznawstwo

 • Dr Jowita Guja

 • Prof. Ignacy Fiut

 • Dr Wacław Branicki

 • Prof. Anna Siwik

 • Dr Magdalena Parus

 • Dr Agata Maksymowicz

 • Dr Magdalena Machowska

 • Prof. Jacek Dębicki

 • Prof. Łukasz Trzciński

 • Dr Anna Olszewska

 • Dr Wiesław Kurpiewski