Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH (2)