Studia Podyplomowe – Talent Management in Tech Companies


talent management

Talent Management in Tech Companies

Czas trwania: 216 godzin, 2 semestry (od X 2016 r. do VI 2017 r.)
Maksymalna liczba miejsc: 25
Opłaty: Całość studiów: 5 600 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 2800 zł)
Termin zgłoszeń: więcej informacji wkrótce

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies jest edukacja wysokiej jakości specjalistów oraz managerów, którzy będą świadomie tworzyć przyjazne środowisko pracy dla talentów branży technologicznej (obejmującej firmy hi-tech, IT, engineering, telecom). Osoby te będą kreować i wdrażać strategie jako managerowie, specjaliści ds. rekrutacji, eksperci HR, lub strategiczni partnerzy dla biznesu/zarządu w obszarze pozyskiwania talentów, zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, angażowania pracowników oraz zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk.

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

Zajęcia realizowane w ramach studiów będą gwarantować wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i  liderzy; osoby posiadające praktyczne doświadczanie pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania talentami branży technologicznej oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć będzie również fakt, że przewidujemy nauczanie w małych grupach studenckich (22-25 os.), prowadzone w oparciu o  warsztaty i konwersatoria.

Branża technologiczna to aktualnie najprężniej rozwijająca się dziedzina biznesowa w sensie globalnym.  Oferta naszych studiów jest odpowiedzią na rosnące  zapotrzebowanie na specjalistów i managerów, którzy potrafią budować wymagające środowisko pracy i nim sprawnie zarządzać.

Do kogo kierowane są studia?

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi  (kierownicy liniowi, managarowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

 

Studia są dedykowane do tych, którzy chcą rozwijać swą karierę w kierunku pracy na stanowiskach:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator / HR Coordinator

 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji

 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant

 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu

 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji

 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager

 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu

 • IT/engineering Resource Manager

 • Development Manager

 • Właściciele lub osoby zarządzającej startup’ami i małymi firmami branży technologicznej


 

Program studiów (216 godzin)*:

Technologia i społeczeństwo (Science, Technology and Society) – warsztaty wprowadzające (4h)

1. Project & Organisation Management

 • Zarządzanie projektem – PMP, PRINCE. Zarządzanie programem (10h)

 • Zwinne metodyki zarządzania projektem – Scrum vs. Kanban (8h)

 • Usprawnianie procesu. Lean Six Sigma (8h)

 • Zarządzanie zmianą (8h)

 • Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej (10h)

 • Design thinking. Projektowanie zorientowane na użytkownika (8h)

 • Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej (10h)


2. Talent Acquisition & Recruitment Management

 • Mapowanie procesu rekrutacji. Agile i Lean w rekrutacji (10h)

 • Budowanie i prowadzenie zespołów (8h)

 • Narzędzia rekrutacyjne (12h)

 • Analiza Rynku i dobór strategii rekrutacyjnych (6h)

 • Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji (10h)

 • Direct/Active Search – Efektywne metody pozyskiwania kandydatów (8h)

 • Employer Branding i marketing rekrutacyjny (16h)

 • Program adaptacji nowego pracownika (On-boarding) (6h)


3. HR & Talent Management

 • Talent Management i budowanie ścieżki kariery (4h)

 • Performance management. Zarządzanie efektywnością (8h)

 • Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy (8h)

 • Systemy i narzędzia motywacyjne (6h)

 • Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników (4h)

 • Work-Life balance w praktyce (6h)

 • HR Business Partnering (12h)

 • Gamifikacja w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (6h)

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (6h)

 • Antropologia miejsca pracy (8h)

 • Globalne strategie zarządzania talentami. Global Talent Management (6h)


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% zaplanowanych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania talentami w organizacji, rekrutacji i narzędzi selekcji, zarządzania oraz kreowania strategii HR i budowania kultury organizacyjnej w firmach z branży technologicznej.

Absolwent potrafi sprawnie poruszać się w obszarze metodyk zarządzania projektem, zespołem i organizacją o strukturze korporacyjnej oraz typu starup w branży technologicznej.

Absolwent ma solidną bazę do tego, aby rozumieć, czym jest strategia HR, jakie są metody i narzędzia efektywnej rekrutacji, jak kreować i wdrażać kulturę organizacyjną, programy zarządzania talentami, adaptacji pracowników, szkoleń i rozwoju.

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator

 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji

 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant

 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu

 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji

 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager

 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu

 • IT/engineering Resource Manager


Kadra Studiów

Studia zostały przygotowane we współpracy merytorycznej z agencją talent management Ascende.

 

Masz pytania? Skontaktuj się:

Informacji w sprawie rejestracji udziela:
mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 12 617 42 51, chromik@agh.edu.pl

Informacji w sprawie programu studiów udziela opiekun merytoryczny:
Justyna Pawlak-Mihułka, mihulka.justyna@gmail.com

Kierownik studiów:
dr Tomasz Piróg, tpirog@agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut). Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.

Kadra i program mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie roku akademickiego.