ZMIANY dot. STYPENDIÓW

piątek, 2 września, 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 września 2016 (wczoraj) wszedł w życie nowy Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o czym zostali Państwo poinformowani drogą mailową przez system Wirtualna Uczelnia.

 

Nowy Regulamin wprowadza NOWE WZORY WNIOSKÓW o stypendia socjalne, specjalne, Rektora oraz o zapomogę i wniosków korygujących, mniejszym zmianom ulegają również wzory oświadczeń. Wszystkie NOWE DOKUMENTY są już dostępne na naszej stronie w zakładce Studia-Pomoc socjalna, oznaczone jako aktualne na nadchodzący rok akademicki. Nowy Regulamin oraz druki są także dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich www.dss.agh.edu.pl. BARDZO PROSZĘ O RZETELNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

 

BARDZO PROSZĘ, ABY WSZELKIE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ SKŁADALI PAŃSTWO NA NOWYCH FORMULARZACH ORAZ WEDŁUG NOWEGO REGULAMINU. W przeciwnym razie konieczne będzie przepisanie wniosku. W zakładce Pomoc socjalna wkrótce pojawi się wzór wypełnienia wniosku.

 

Nowością jest możliwość rejestrowania wniosku o stypendium socjalne, specjalne lub zapomogę drogą elektroniczną, poprzez system Wirtualna Uczelnia (w zakładce Twoje studia-Stypendia; znajdą tam Państwo również instrukcję, jak to zrobić). Konieczne jest jednak dostarczenie do Dziekanatu WNIOSKU I KOMPLETU DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ (do 16 września).

 

Osoby, które złożyły wnioski o świadczenia pomocy materialnej przed 1 września br. NIE MUSZĄ składać ich ponownie w nowej wersji.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak