Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe

wtorek, 4 września, 2018

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Rektor dotyczącym zasad przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe (zasady są załącznikiem do pisma):

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia

Zasady te są również do wglądu w Dziekanacie.

Ostatecznym terminem składania wniosków o stypendia za osiągnięcia jest 5 października br. Kompletne wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich, budynek C-1, pok. 111.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak