Zaproszenie na spotkanie dotyczące analizy danych (z wykorzystaniem R)

środa, 13 marca, 2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane przez eRka oraz Fundację Rozwoju Badań Społecznych.

Gościem spotkania będzie Artur Prokopek – Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych, który wygłosi prezentację pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci”, czyli o tym jak poprawnie analizować różnice między grupami?  

Termin spotkania 21.03.2019, godzina 18.20, Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, sala 1.6
Spotkanie jest znakomitą okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu analiz statystycznych oraz do spotkania się z innymi osobami, które zainteresowane są analizą danych.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na https://www.meetup.com/erkakrakow/events/259591722/.
Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci przybycia na Meetupie.
Szczegóły dotyczące wystapienia:

Różnice międzykulturowe, odmienność między różnymi kategoriami społecznymi, czy zmiany w czasie to główny temat wielu badań socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych czy marketingowych. Nie wszystkie porównania są jednak uprawnione – np. postrzeganie danej reklamy nie musi być koniecznie takie same w poszczególnych grupach publiczności. Czasami badane konstrukty mogą okazać się zbyt odmienne między badanymi grupami a zaobserwowane różnice są wtedy tylko artefaktami pomiarowymi. Standardowym podejściem, zarówno do testowania hipotez odnoszących się do porównywalności wskaźników, jak i konstrukcji skal, jest wielogrupowa konfirmacyjna analiza czynnikowa (Multi-Group Confirmatory Factor Analysis, MGCFA). W ostatnich latach rozwinięto metody, które można wspólnie określić jako metody przybliżonej ekwiwalencji (approximate equivalence).

W prezentacji przedstawione zostaną zarówno klasyczne jak i najnowsze narzędzia służące do analizy międzygrupowej porównywalności. Przedstawione zostaną ich wady i zalety, a także podstawowe pakiety R z nimi związane. Dzięki temu jako uczestnik spotkania dowiesz się, czy odkryte przez Ciebie podobieństwo i różnice odzwierciedlają rzeczywiste zjawisko.

Artur Pokropek jest Profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz pracownikiem naukowym Instytutu Badań Edukacyjnych. Główny obszar jego badań to statystyka, psychometria, uczenie maszynowe i metodologia badań. Pracuje razem z socjologami, psychologami, ekonomistami, pedagogami i lekarzami nad różnego rodzaju projektami badawczymi. Pracował i uczył się w Educational Testing Service (Princeton, USA) oraz Joint Research Center (Ispra, Włochy). Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w miedzynarodowych czasopismach takich jak Structural Equation Modeling, PLOS One, Journal of Educational Psychology, czy Sociological Methods & Research.
Z poważaniem,
Agnieszka Szklarczyk
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

Al. Juliusza Słowackiego 6/13, 30-037 Kraków