zapowiedź zamknięcia korekt indywidualnych harmonogramów i zapisów na fakultety / seminaria

sobota, 6 października, 2018

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 8 października 2018 o godz. 8:00 opcja pomocnika układania harmonogramu w aplikacji https://plan.agh.edu.pl/ zostanie wyłączona. Do tego czasu można jeszcze dodać do swojego harmonogramu seminarium licencjackie (dot. studentów 5 semestru), zamienić się miejscami na fakultetach oraz zmienić grupę ćwiczeniowej / laboratoryjną (jeśli limit miejsc na to pozwala, a zmiana nie powoduje kolizji czasowej, studenci mogą też samodzielnie zamienić się miejscami między sobą). Po zamknięciu zapisów nie będzie to możliwe, nawet przy zgodzie prowadzącego, ponieważ byłoby to nie-fair względem studentów, którzy uczestniczyli w zapisach on line.

Jeśli mają Państwo wpis na semestr 5, a pozostają bez zapisu na seminarium licencjackie, po zamknięciu samodzielnych zapisów konieczne będzie podanie do Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewy Migaczewskiej (wzory dokumentów znajdą Państwo tutaj: http://wh.agh.edu.pl/wzory-dokumentow/).

Jeśli pozostają Państwo bez zapisu na fakultet, uprzejmie przypominam, że należy zgłosić się na przedmioty humanistyczne / społeczne oferowane przez Uczelnianą Bazę Przedmiotów Obieralnych dla studentów 2 stopnia. Każde zgłoszenie musi być zaakceptowana przez Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr Annę Małecką. W sprawach dot. UBPO i aplikacji https://ubpo.agh.edu.pl proszę kontaktować się p. Dagmarą Kobielą z Działu Nauczania AGH https://skos.agh.edu.pl/osoba/dagmara-kobiela-8740.html. Zapisy w UBPO zostaną zamknięte w środę 10 października 2018 r. o 23:59.

Jeśli mają Państwo wpis na semestr 1 socjologii lub kulturoznawstwa 1 stopnia, a nie zapisali się Państwo na przedmiot dedykowany dla Państwa kierunku, proszę o pilny kontakt akulpa@agh.edu.pl.

Pozdrawiam,

Anna Kulpa