Wypłata stypendiów w miesiącu styczniu 2019

wtorek, 15 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi niewypłaconych stypendiów w miesiącu styczniu uprzejmie informuję, że opóźnienie wypłaty spowodowane jest opóźnieniem w przelewie środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak dowiedziałam się w Dziale Spraw Studenckich, po stronie uczelni wypłaty są przygotowane, a świadczenia zostaną przelane na Państwa konta niezwłocznie po zasileniu konta Funduszu Pomocy Materialnej kolejną transzą z Ministerstwa.

O możliwości wystąpienia takiej sytuacji Pani Rektor wspominała w piśmie z dn. 15.10.2017r., dotyczącym wysokości świadczeń na semestr zimowy 2018/19.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak