Współczesne teorie socjologiczne (socjologia, II rok lic.) – początek ćwiczeń

niedziela, 25 lutego, 2018

Szanowni Państwo,

już niedługo zaczynamy ćwiczenia z WTS (w sumie 10 spotkań). Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lutego. Będzie ono miało organizacyjny, ale i merytoryczny charakter! W związku z tym proszę o dokładne przestudiowanie, jeszcze przed zajęciami, syllabusa do przedmiotu, który jest zamieszczony w systemie Syllabus KRK i Państwu wysłałem oraz o przeczytanie tekstów obowiązkowych (Barlosius, Ziółkowski).

Z kwestii, które, jeszcze przed rozpoczęciem kursu są, z Państwa punktu widzenia, ważne wspomnieć muszę o referatach. Dzień przed pierwszymi zajęciami – 27 lutego (od godz. 20:00), zaczyna się termin ich zgłaszania (szczegóły w syllabusie). Sprawa jest ważna, gdyż pula referatów jest ograniczona, a profity wynikające z jego wygłoszenia – dość znaczne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę nie wysyłać zgłoszeń przed podanym powyżej terminem – nie zostaną one wzięte pod uwagę!

Resztę spraw organizacyjnych omówimy podczas pierwszych zajęć.

Pozdrawiam

RT