Wpłaty / opłaty :)

piątek, 19 maja, 2017

UWAGA !!!   ZMIANA  DOKONYWANIA  WPŁAT / OPŁAT

W związku z wprowadzeniem nowego modułu/systemu KASA w Wirtualnej Uczelni zaszła ZMIANA SPOSOBU DOKONYWANIA WPŁAT !!!! – opłaty, ich wysokość muszą być zadeklarowane wcześniej w dziekanacie (dotyczy to podań o wpis z deficytem, opłaty za dyplom, czesnego dla obcokrajowców). Następnie dziekanat wprowadza opłatę na konto studenta w zakładce „opłaty” i pojawia się informacja dla Państwa na koncie w WU na jakie subkonto trzeba wpłacić. Szczegółowe informacje otrzymali Państwo w mailu od Pana Pawła Zawory w dniu 17 maja.

Nie ma możliwości dokonywania od tej pory opłat na ogólne konta Wydziału naszego czy innych Wydziałów, a także SWFu i SJO.