Wnioski stypendialne w systemie USOS

środa, 2 października, 2019

Szanowni Państwo Studenci 1 roku I i II stopnia,

 

Komunikat Pani Prorektor dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie zmiany terminów oraz formy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Termin składania wniosków o powyższe świadczenia zostaje przedłużony do 11 października 2019 r. (tj. do piątku).

Forma składania wniosków:

  • Stypendium socjalne – poprzez elektroniczny formularz w USOSweb dostępny od 3 października br. (po rejestracji w systemie wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału);
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych  – poprzez formularz w wersji papierowej dostępny na stronie DSS oraz na stronie wydziałowej;
  • Zapomoga – prosimy o wstrzymanie składania wniosku do czasu uruchomienia elektronicznego formularza w USOSweb; w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej.

Powyższe ustalenia dotyczą tylko Studentów 1 roku I i II stopnia. Pozostali Studenci składają wnioski w terminach określonych w poprzednich komunikatach. Miejsca składania wniosków pozostają bez zmian.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak