Ustawa 2.0: spotkanie z udziałem prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha, Prorektora ds. Nauki

środa, 13 czerwca, 2018

Dziś o godz. 18.00 w s.21 naszego Wydziału odbędzie się spotkanie z udziałem
prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha, Prorektora ds. Nauki, poświęcone dyskusji nad
Ustawą 2.0. Podejmiemy także wątek aktualnej sytuacji na naszym Wydziale w kontekście ostatnich wydarzeń. Spotkanie organizujemy w trybie nadzwyczajnym, niemniej liczymy na obecność tych
z Państwa, którzy w tej debacie chcieliby uczestniczyć. Do udziału w niej zapraszamy zarówno Kadrę Akademicką, Pracowników Administracyjnych, jak i wszystkich Studentów.

Ewa Migaczewska, Zbigniew Pasek, Anna Małecka