Terminy składania wniosków o stypendia

poniedziałek, 30 września, 2019

Szanowni Państwo,

 

Przypominam, że jutro (1 października br.) upływa termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla studentów 2. i 3. roku I stopnia oraz studentów 2. roku II stopnia.

Studenci 1 roku I i II stopnia mają czas na składanie wniosków o te stypendia do 7 października br.

Wnioski o stypendium Ministra można składać do czwartku 3 października br. (w piątek 4.10. Dziekanat jest nieczynny).

Wnioski o stypendium rektora dla studentów I roku (olimpijczyków i medalistów) można składać do 7 października br., a wnioski o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe do 3 października br. – obydwa rodzaje wniosków w dziale Spraw Studenckich, bud. C-1 pok 111.

Informacje dotyczące procedury rozdziału stypendiów rektora za wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen) zostaną podane w terminie późniejszym. Osoby, które od 1 października zaczynają w AGH studia II stopnia, a chciałyby się ubiegać o stypendium rektora są proszone o dostarczenie suplementu do dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskaną średnią ocen za ostatni rok studiów I stopnia.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak