Terminy egzaminu kierunkowego

poniedziałek, 27 maja, 2019

Przekazuję informacje z Dziekanatu:

Szanowni Państwo,

Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych dla Socjologii, Kulturoznawstwa i Informatyki Społecznej

I termin: 25 czerwca (wtorek), zapisy i zgłoszenia w dziekanacie najpóźniej do 20.06 w celu przygotowania list i protokołów

II termin: 8 lipca (poniedziałek), zapisy i zgłoszenia w dziekanacie najpóźniej do 4.07 w celu przygotowania list i protokołów

 

WAŻNE !!! – warunkiem dopuszczenia do egzaminu kierunkowego jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU.

ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu tj. data

z pozdrowieniami