Terminy egzaminów kierunkowych dla 3 roku

poniedziałek, 28 maja, 2018

Szanowni Państwo,
Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych dla Socjologii i Kulturoznawstwa
WAŻNE !!! – warunkiem zapisania się na egzamin kierunkowy jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu – data

I termin:
27.06 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
9.07 – do 4 lipca zapisy – UWAGA !!! Zmiana na 2 lipca – zapisy do 28.06
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

z pozdrowieniami