termin składania wniosków o stypendium socjalne

czwartek, 20 lipca, 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w trosce o terminowe wypłaty świadczeń pomocy materialnej oraz zgodnie z zaleceniami Działu Spraw Studenckich wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w Dziekanacie wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 22 września br. (piątek).

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak