Szkolenie dla Studentów: rozliczanie Grantów Rektora

poniedziałek, 15 stycznia, 2018

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z poniższym zaproszeniem na spotkanie dla Studentów, dotyczące rozliczania Grantów Rektorskich:

Prorektor ds. Studenckich zaprasza studentów na spotkanie poświęcone tematowi:

Rozliczanie Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2018.

Termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00

Miejsce szkolenia: sala audytoryjna, Pawilon U2

Program szkolenia:

 1. Granty Rektora w 2018 roku – istotne informacje;
 2. Rola Działu Spraw Studenckich;
 3. Granty oczami Kwestury;
 4. Procedury Zamówień Publicznych;
 5. Procedury Działu Współpracy z Zagranicą;
 6. Zakupy poza granicami kraju;
 7. 100 pytań do …… czyli zadaj pytanie – możliwość zadawania pytań uczestnikom spotkania.

Szkolenie kierujemy do:

 1. Studentów biorących udział w programie Granty Rektora 2018;
 2. Studentów ubiegających się o dofinansowanie od Prorektora ds. Studenckich (projekty indywidualne, udział w konferencjach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakupy zagraniczne, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych, itp.);
 3. Członków Organizacji Studenckich AGH;
 4. Pozostałych studentów, którzy finansują swoją działalność ze środków AGH.

W spotkaniu wezmą udział:

 1. Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Anna Siwik;
 2. Kwestor AGH – mgr inż. Joanna Sajdłowska;
 3. Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – dr inż. Dominik Kowal;
 4. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr inż. Paweł Bogacz;
 5. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – dr inż. Leszek Kurcz;
 6. Przedstawiciel Działu Zamówień Publicznych;
 7. Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą;
 8. Przedstawiciel Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu;
 9. Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk.