szkolenia BHP

piątek, 22 września, 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami o szkoleniach BHP. Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela sekcja BHP AGH, http://www.bhp.agh.edu.pl/

 

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Gratulując Pani/Panu przyjęcia do Naszej Uczelni, serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę, które odbędzie się w terminie:

       06 (piątek) 10.2017, godz. 17:30

lub

    09 (pon) 10.2017, godz. 17:30
                                                                            

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7
                                                                                                                                       

Przypominamy że zgodnie z komunikatem rekrutacyjnym, kandydat na studia zobowiązany jest wydrukować kartę szkolenia  (z kodem paskowym)  i stawić się z nią na szkolenie.                                                                                                              

Zdając sobie sprawę z możliwych utrudnień w przyjściu na powyższe szkolenie (potrzebę załatwienia wielu spraw związanych z przyjęciem na studia i możliwymi zajęciami dydaktycznymi oraz mało wygodną godzinę rozpoczęcia szkolenia)

proponujemy wcześniejsze (jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego) ukończenie szkolenia.

Terminy w których może Pani/Pan uczestniczyć, do wyboru:

    27.09.2017 (środa) – godz. 15:00
29.09.
2017 (piątek) – godz. 13:00
30.09.
2017 ( sobota) – godz. 17:00
        Budynek B-8 (WIMiC)– sala 010
W oparciu o doświadczania z lat ubiegłych informujemy, iż szkolenia przed rozpoczęciem roku akademickiego zostały bardzo dobrze przyjęte przez studentów i zdecydowana większość w nich uczestniczyła.

Ze względu na limitowaną liczbę miejsc na sali, mogą wystąpić ograniczenia w przyjęciu na szkolenie dlatego dla pewności wejścia na salę proponujemy skorzystanie z terminów wcześniejszych.

Szczegółowe informacje w sprawie szkoleń BHP studentów podane są również na stronie internetowej www.bhp.agh.edu.pl.