świadczenia pomocy materialnej w semestrze letnim

piątek, 19 lutego, 2016

Szanowni Państwo,

Przypominam, że najbliższy poniedziałek 22 lutego jest ostatnim dniem składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie kontaktowali się ze mną w sprawie semestru letniego, proszę o pilne doniesienie dokumentów – informacja o tym, co należy donieść, jest dostępna tutaj:

Składanie wniosków semestr letni 15-16

oraz na naszej stronie wydziałowej w zakładce Studia-Pomoc socjalna 2015/2016 (prośba ta dotyczy zwłaszcza oświadczeń studentów o niezmienionej sytuacji materialnej). Jeśli nie doniosą Państwo dokumentów do poniedziałku, wypłata świadczenia może zostać przesunięta na kwiecień.

Dla Studentów, którzy w wyniku przeniesienia z innej uczelni rozpoczną naukę w AGH od semestru letniego, termin składania wniosku o stypendium socjalne wraz z kompletem dokumentów upływa 4 marca.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Pani Rektor prof. Anny Siwik w sprawie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim (pismo Pani Rektor semestr letni) zwłaszcza w części dotyczącej wysokości świadczeń.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak