Stypendium z Funduszu im. Staszica

czwartek, 13 września, 2018

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:

1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,

2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną sytuacją życiową.

Termin składania wniosków: 8 października 2018 (poniedziałek).

Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Wniosek

Proszę składać wnioski BEZ załącznika nr 1 i 2, zostaną one uzupełnione później.