stypendium Staszica

środa, 17 lutego, 2016

Szanowni Państwo pobierający STYPENDIUM STASZICA,

Poniżej zamieszczam wzór sprawozdania z postępów w nauce – proszę je wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej do 15 marca 2016. Jeśli nie dostarczą Państwo tego dokumentu w wymaganym terminie, nie będą Państwo mieli stypendium w semestrze letnim.

sprawozdanie do stypendium Staszic

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak