stypendium Staszica 2017/2018

wtorek, 27 czerwca, 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że jest już możliwość składania wniosków o stypendium Staszica na semestr zimowy 2017/2018.

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Regulamin przyznawania tego stypendium jak również wzór wniosku i wykaz wymaganych załączników znajdują się tutaj:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Ostateczny termin składania wniosków mija 15 października 2017.

Proszę dopilnować, by Prowadzący wpisali Państwu zaliczenia do systemu – bez tego nie będziemy mogły przygotować zaświadczenia o średniej ocen, które jest obowiązkowym załącznikiem.

W razie pytań proszę o kontakt: osobiście w godzinach dyżurów dla studentów, telefonicznie pod numerem 617-43-90 lub mailowo na loziakk@agh.edu.pl.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak