stypendium Rektora za średnią ocen

piątek, 23 września, 2016

Szanowni Państwo,

Osoby, które od 3 października rozpoczną I rok studiów 2 stopnia, a 1 stopień realizowały poza AGH, jeśli chcą ubiegać się o stypendium Rektora za wysoką średnią ocen, proszone są o dostarczenie do Dziekanatu zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów 1 stopnia w terminie do 28 września br. tj. środa (nie uwzględniamy suplementu).

Przypominam również, że zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH, jeżeli ostatni rok studiów 1 stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak