Stypendium rektora dla studentów I roku – olimpijczyków

środa, 12 września, 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wykaz olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018, których laureaci lub finaliści są uprawnieni do otrzymania stypendium rektora dla studentów I-go roku: wykaz olimpiad

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie w dziekanacie podania do Pani Rektor wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia. Ostateczny termin składania podań: 5 października br.

Wzór podania dla olimpijczyków

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.