Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen

wtorek, 8 października, 2019

Szanowni Państwo,

 

Zachęcam do zapoznania się z Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., dotyczącym stypendium Rektora dla najlepszych studentów za odpowiednio wysoką średnią ocen: Pismo

Proszę o zapoznanie się z zestawieniem obejmującym liczbę możliwych do przyznania stypendiów dla każdego kierunku i roku studiów oraz minimalne średnie ocen: limity_2019 Studenci, który za miniony rok studiów uzyskali średnią równą lub wyższą średniej wymienionej w zestawieniu dla swojego kierunku i roku studiów oraz spełniają pozostałe wymagania regulaminowe, proszeni są o składanie wniosków o przyznanie stypendium w Dziekanacie najpóźniej do 14 października br. (poniedziałek). Zapraszam w godzinach dyżurów dla Studentów.

Wniosek_stypendium rektora

Studenci, którzy rozpoczynają studia II stopnia w AGH, a I stopień kończyli w innej uczelni – w przypadku posiadania odpowiedniej średniej ocen – proszeni są o dołączenie do wniosku zaświadczenia z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów I stopnia.

 

W razie pytań proszę o kontakt: 12-617-43-90, loziakk@agh.edu.pl

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak