stypendia z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

wtorek, 3 lipca, 2018

Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku;
  2. w roku akademickim 2018/2019 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;
  3. jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;
  4. średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260 PLN netto;
  5. posiada obywatelstwo polskie;
  6. posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem;
  7. posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Formularz wniosków stypendialnych ma być aktywny od 09 lipca 2018r. na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl