stypendia w semestrze letnim

czwartek, 23 lutego, 2017

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Rektor prof. Anny Siwik, dotyczącym świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2016/2017

pismo Pani Rektor dot. świadczeń w semestrze letnim

Osoby, które nie pobierały stypendium socjalnego w semestrze zimowym, a chciałyby je pobierać w semestrze letnim, na złożenie wniosku z kompletem dokumentów mają czas do 3 marca. Wypłata pierwszego świadczenia nastąpi w marcu lub w kwietniu z wyrównaniem za marzec.

Studenci pobierający stypendium Rektora nie muszą aktualizować ani donosić żadnych dokumentów.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim nie ulega zmianie, a za lipiec zostanie wypłacone10-te stypendium.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak