stypendia Rektora za średnią ocen

wtorek, 20 września, 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane składaniem wniosku o stypendium Rektora za wysoką średnią ocen o dopilnowanie i sprawdzenie, czy wszystkie oceny, które Państwo uzyskali w minionym roku akademickim zostały wprowadzone do systemu Wirtualna Uczelnia. Od najbliższego czwartku 22 września Prowadzący zajęcia nie będą już mieli możliwości uzupełniania ocen w systemie. Jeśli będą Państwo mieli jakieś braki na swoich kontach, system w ogóle nie policzy Państwu średniej i nie będzie brał Państwa nazwisk pod uwagę przy generowaniu wykazu najlepszych studentów.

Jeszcze raz proszę o czujność.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak