stypendia rektora dla studentów I roku 1 stopnia – olimpijczycy

poniedziałek, 2 października, 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że studenci I roku studiów 1 stopnia, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ostatecznym terminem składania podań w tej sprawie jest 10 października br. (wtorek).

Więcej informacji znajdą Państwo w piśmie Pani Rektor oraz na stronie Działu Spraw Studenckich.

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

Olimpijczycy pismo

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak