stypendia Fundacji im. Zielińskich

środa, 6 kwietnia, 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do 30 kwietnia br. można składać w Dziekanacie wnioski o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Stypendialnego Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu.

Zapraszam do zapoznania się z pismem Pani Rektor prof. Anny Siwik w tej sprawie.

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród z tego Funduszu znajdą Państwo tutaj, a także w Dziekanacie i w gablotach przed Dziekanatem i obok portierni. Wkrótce będzie on także dostępny na stronie wydziałowej w zakładce Pomoc socjalna.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z tego Funduszu można pobrać tutaj lub w Dziekanacie, a wkrótce będzie on także dostępny na stronie wydziałowej w zakładce Pomoc socjalna.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Bardzo proszę również o dopilnowanie terminu składania dokumentów, a w miarę możliwości o składanie ich wcześniej, a nie w ostatniej chwili.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak