stypendia Fundacji im. Juzonia dla studentów I roku

czwartek, 13 lipca, 2017

Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży i zdała egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku;
  • w roku akademickim 2017/2018 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku (UWAGA: w tym momencie Wydział Humanistyczny nie prowadzi studiów II stopnia dla kierunku Informatyka Społeczna):
  • jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;
  • średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1200 PLN netto;
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,
  • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak