Socjologia I rok – ogłoszenie o terminie obowiązkowego szkolenia bibliotecznego

czwartek, 6 października, 2016

Szanowni i Mili Państwo Studenci
Terminy szkolenia bibliotecznego:
grupa 2: poniedziałek 10.X. 2016 w godz. 12.05-12.45
grupa 1: środa 12.X. 2016 w godz. 13:00 – 13:40
Szkolenie odbędzie się w bibliotece Wydziału Humanistycznego (D-13). Obecność jest obowiązkowa.
Marzena Mamak-Zdanecka