rekrutacja uzupełniająca program Erasmus+ – praktyki

środa, 8 marca, 2017

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy z Zagranicą AGH poinformował o możliwości ubiegania się o dodatkowe granty na wyjazdy zagraniczne na praktyki w ramach programu Erasmus+. Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące i rozpocząć się w roku akademickim 2016/2017. Praktyk nie można odbywać w instytucjach finansowanych ze środków unijnych i z siedzibą w Polsce. Starać się o nie mogą zarówno studenci, którzy w roku 2017/2018 kontynuować będą studia, jak i studenci, którzy są na semestrze dyplomowym, a praktyki będą odbywać jako absolwenci (warunkiem udziału w programie jest złożenia w terminie pracy dyplomowej).

Osoby zainteresowane proszę o złożenie w Dziekanacie w terminie do 13.03.2017 (poniedziałek) następujących dokumentów:

  1. wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (studenci, którzy uczestniczą w seminariach, powinni zadbać o akceptację i podpis promotora, podpisy Koordynatora i Dziekana będą uzupełnione w toku procedury)
  2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Studentów zawierające:
    • uzasadnienie,
    • planowane miejsce i termin wyjazdu oraz profil instytucji / przedsiębiorstwa, w którym student planuje odbyć praktyki
  3. zaświadczenie o średniej ze studiów
  4. potwierdzenie znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO)

Aplikacja będzie ważna, jeśli do 12 kwietnia student dostarczy do Dziekanatu list intencyjny potwierdzający gotowość instytucji do przyjęcia na praktyki oraz wymieniający zadania, które w ramach praktyk wykonywać będzie student (akceptowany będzie wydruk korespondencji mailowej) lub szkic porozumienie o programie praktyki.

Przed złożeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/.

Pozdrawiam,

Anna Kulpa