Rejestracja pracy w WU i dziekanacie

wtorek, 18 czerwca, 2019

Szanowni Państwo

dla uszczegółowienia informacji – instrukcji z Działu Nauczania poniżej krótka instrukcja krok po kroku:

  1. przesłanie informacji do dziekanatu drogą mailową: tytułu pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko promotora i recenzenta, przewidywany termin obrony, i wysokość opłaty za dyplom 60 lub 100zł;
  2. wgranie przez studenta do WU pracy zatwierdzonej przez Promotora, oraz innych załączników,
  3. wgranie przez promotora recenzji, raportu z JSA i zaakceptowanie go,
  4. wgranie recenzji przez recenzenta pracy
  5. rejestracja pracy w dziekanacie – w białej teczce wszystkie dokumenty podpisane przez Promotora i recenzenta wraz z wydrukiem pracy (praca, recenzje2x,formularz powołania recenzenta, raport JSA), oświadczenia, streszczenie, zdjęcia, potwierdzeniem opłaty, kartą odejścia i pracą wgraną na płytkę CD, ew. podanie o reaktywację na dzień obrony i podanie o odpis w języku obcym

szczegółowa instrukcja jest na stronie wydziału w zakładce prace dyplomowe oraz potrzebne wzory dokumentów

pozdrawiam serdecznie