Rejestracja pracy dyplomowej i egzaminy kierunkowe

piątek, 29 kwietnia, 2016

Szanowni Państwo

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych dla I i II stopnia zamieszczone są na stronie w zakładce prace dyplomowe –  http://wh.agh.edu.pl/prace-dyplomowe/ są tam też wszystkie potrzebne druki do pobrania. Numer konta i opłata jest w informacji oraz rozmiar zdjęcia do dyplomu.  UWAGA od tego roku jest parę zmian, które są w informacji zaznaczone żółtym kolorem. Obowiązkowo przy rejestracji od tego roku składamy raport z programu antyplagiatowego OSA i recenzje pracy od promotora i recenzenta w teczce.

Dla przypomnienia terminy egzaminów kierunkowych dla I stopnia zostały wyznaczone:

I termin  – 1 i 5 lipca; II termin poprawkowy  – 5 i 6 września

obowiązują tylko te dwa terminy !!! do wyboru jest jeden z wyznaczonych dni

UWAGA ! wpisać się u nas na listę z terminami egzaminów kierunkowych mogą tylko Ci którzy zarejestrują pracę w dziekanacie (ostateczny termin składania prac 30.06.16r. dla I stopnia).

II stopień rejestruje prace magisterskie najpóźniej do 30 września.

Obrony w lipcu będą mogły się odbywać do 15 lipca (w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży), a następnie od początku września do końca października, po uprzednim zarejestrowaniu pracy w dziekanacie na tydzień przed obroną (i po zaliczeniu egzaminu kierunkowego dot. I stopnia).

Brak oceny z modułu praca dyplomowa w WU skutkuje brakiem zaliczeniem semestru i koniecznością jego powtarzania.