przedmioty obieralne w semestralnych planach zajęć

piątek, 23 marca, 2018

Szanowni Państwo,
W dniu 5 marca zamknięta została uzupełniająca tura zapisów na przedmioty obieralne (fakultety, proseminaria) realizowane w semestrze letnim 2017/18. Wyniki tych zapisów zostały uwzględnione w Państwa semestralnych planach zajęć. Tym samym są Państwo zobowiązani zaliczyć przedmioty obieralne na takich samych zasadach jak przedmioty obowiązkowe. Zmiana semestralnego planu zajęć dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr Anny Małeckiej.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa