przedłużenie zapisów na fakulety i proseminaria

poniedziałek, 29 stycznia, 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zapisy na proseminaria i przedmioty obieralne zostały przedłużone do środy 31 stycznia do godz. 12:00.

Zapraszam wszystkich spóźnionych, a także osoby, które przesłały niekompletne zgłoszenia (nie podały alternatywy).

Uprzedzam także, że osoby które nie przesłały alternatywy, mogą pozostać bez zapisu, ale także mogą zostać zapisane na inny fakultet równoważny, jeśli liczbę ECTS. Takie domyślne alternatywy będą uwzględnione po decyzji Prodziekan ds. Kształcenia o zbieżności modułowych efektów kształcenia (podobieństwie treści sylabusowych) lub po rozpoznaniu preferencji innych studentów (jeśli kurs A i B współwystępują w wyborach studenckich, to kurs A może być domyślną alternatywą dla kursu B i vice versa).

Uprzejmie przypominam, że studenci 3 roku zobowiązani są programem studiów do zapisu na fakultet po polsku i fakultet po angielsku.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa